O nás

Poskytujeme ambulantní a terénní poradenství v oblastech:

  • speciálně pedagogické podpory
  • reedukačních a stimulačních programů podle individuálních potřeb klientů
  • narušené komunikační schopnosti a dalších souběžných oslabení
  • podpory rozvoje řeči a správné výslovnosti
  • rozvoje kultivovaného řečového projevu
  • rozvoje řeči u osob a dětí s poruchou autistického spektra, mentálním postižením, po úrazech, CMP atd.
  • alternativní a augmentativní komunikace
  • sestavování komunikačního systému na míru

Využíváme konceptů a prvků bazální stimulace, orofaciální regulační terapie a myofunkční terapie.

design by Havlis, 2015