Vítejte na webových stránkách LEREDY. Naší specializací je komunikační poradenství pro děti a dospělé a speciálně pedagogické poradenství.

Řeč je nejpřirozenější formou komunikace lidstva, kdy pomocí vyprávění, předávání vědomostí, zkušeností, pocitů, informací a zážitků si člověk buduje nové vztahy, udržuje sociální kontakty a získává tak ve společnosti svoje nezaměnitelné místo. V průběhu života, od narození až po stáří, jsme ovlivňování celou řadou pozitivních i negativních událostí a faktorů, které mohou větší nebo menší měrou spolupůsobit na úspěšný vývoj celé osobnosti člověka, včetně rozvoje řeči.

Komunikační potíže mohou v životě zaskočit každého z nás, ať už jsou nám tři roky nebo sedmdesát let. Příčiny jsou v některých případech jasné a evidentně dané, v dalších kauzách se je nepodaří nikdy zcela odhalit. Primárně je však potřeba stav a situaci řešit, a předejít tak zbytečné frustraci daného dítěte nebo dospělého. V těchto situacích se obracíte na nás odborníky, zabývající se poradenskou logopedií, speciálně pedagogickým poradenstvím a na celou řadu dalších odborníků z oblasti zdravotnictví a školství, bez jejichž vzájemné spolupráce se komplexní péče o klienty s narušenou komunikační schopností nemůže obejít.

Jsme rádi, že jste nám projevili svoji důvěru a obracíte se na nás s Vaším problémem. Budeme se Vám snažit být aktivně nápomocny v řešení Vaší situace.

design by Havlis, 2015